Generalforsamling i Skals Skytteforening 2018


Generalforsamling i Skals Skytteforening
onsdag d. 28 marts 2018 kl. 18.30
i opholdsrummet ved 15 meter banerne.

Dagsorden iht. vedtægterne:
Valg af dirigent og skriftfører.
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af forslag.
Valg af bestyrelse iht. paragraf 5.
Valg af fanebærer og fanevagt
Valg af revisor
Eventuelt.

Foreningen er vært med lidt brød og øl/vand
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Her kan I gøre jeres indflydelse gældende. Vi håber at rigtig mange vil møde op og
støtte vores fælles forening. Ingen vil blive presset ind i bestyrelsen eller lign. så der
er absolut ingen risiko forbundet med fremmødet