Generalforsamling i Skals Skytteforening 2020


onsdag d. 25. marts 2020 kl. 19.00

i opholdsrummet ved 15 meter banerne

                 Dagsorden iht. vedtægterne:

                                   Valg af dirigent og skriftfører.

                                   Aflæggelse af beretning

                                   Forelæggelse af det reviderede regnskab

                                   Behandling af forslag.

                                   Valg af bestyrelse iht. paragraf 5.

                                   Valg af fanebærer og fanevagt

                                   Valg af revisor

Foreningen er vært med lidt brød og øl/vand

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Her kan I gøre jeres indflydelse gældende. Vi håber at rigtig mange vil møde op og støtte vores fælles forening. Ingen vil blive presset ind i bestyrelsen eller lign. så der er absolut ingen risiko forbundet med fremmødet