Skytteinformation


Som medlem af Skals Skytteforening kan det være svært at vide, hvad der forventes, og hvad man selv kan forvente. Derfor har vi lavet denne skrivelse i håb om at give en god start på dit medlemsskab i foreningen.

Skals Skytteforening er en forholdsvis lille forening med en stor overvægt af børn- og juniorskytter, derfor er det nødvendigt at inddrage så mange som muligt i foreningsarbejdet. Derfor vil vi tilstræbe, at alle, unge som ældre, hjælper til med at få tingene til at fungere til alles bedste. Vi tilbyder i denne forbindelse et hjælpetrænerkursus målrettet forældre og skytter, som kunne tænke sig at vide lidt mere om skydning. Tanken er, at de skal kunne hjælpe til ved træning og stævner. Der vil dog altid være en fast stab af trænere under skydningen til både træning og stævner.

Stævner

Vi har udvalgt et antal stævner, som vi håber flest muligt vil deltage i, da det er med til at styrke sammenholdet i foreningen, men også at de unge får mulighed for at møde andre skytter og skyde under andre forhold. Skytterne er inddelt i forskellige klasser således, at man altid konkurrerer mod nogle nogenlunde jævnbyrdige skytter.

Kontingent

Der opkræves kontingent to gange om året for henholdsvis vinter- og sommersæsonen. For børn og unge som deltager på hold betales et fast beløb, som dækker kontingent, patroner og skiver. De, som deltager trofast i træningen, får rigtig meget for pengene. Øvrige skytter betaler udover kontingent for patroner og skiver.